ITC شرزود تمیروف ازبک صادر شد

شرزود تمیروف
کارت بازی مهاجم ازبکستانی صادر می شود

آی‌ تی‌ سی بازیکن ازبکستانی برای باشگاه پرسپولیس صادر شد و به این ترتیب اقدام برای دریافت کارت بازی او از سوی امور ورزشی باشگاه انجام می‌شود.
به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس و بنا بر اعلام امور بین‌الملل باشگاه، آی‌تی‌سی شرزود تمیروف، مهاجم جدید سرخپوشان، برای باشگاه پرسپولیس صادر شد. به این ترتیب اقدام برای دریافت کارت بازی این بازیکن انجام می‌شود.

فهرست