یک رستوران دار طلبکار جدید باشگاه استقلال

یک رستوران دار به جمع شاکیان جدید باشگاه استقلال اضافه شده است.باشگاه استقلال هر روز به تعداد شاکیان و طلبکارانش افزوده می شود.جدید ترین شاکی آنها رستورانی است که هر روز به آنها غذا می‌رساند. باشگاه استقلال هر روز بعد از تمرین به بازیکنان خود ناهار می‌دهد اما در ماه‌های اخیر هزینه‌ای بابت این غذاها پرداخت نشده است.

یک رستوران دار طلبکار جدید باشگاه استقلال1

یک رستوران دار به جمع طلبکاران باشگاه استقلال اضافه شد.

این رستوران که پیش از رفتن آجورلو از این باشگاه طلبکار بوده است اعلام کرده در صورت تسویه حساب نشدن آنها دیگر به استقلالی‌ها غذا نخواهند داد.از این رو در میان روزهای سختی که استقلالی از لحاظ مالی دارند، به نظر می‌رسد فقط مشکل شاکی بودن رستوران‌دار را کم داشتند که آن هم به جمع مشکلات جدیدی که فتح الله زاده در روزهای اخیر مدیریت استقلال را بر عهده گرفته اضافه شده است.

یک رستوران دار طلبکار جدید باشگاه استقلال

باشگاه استقلال به رستورانی که تیم در ماه های اخیر به آنجا رفته و ناهار خورده است بدهکار است و این بدهی از زمان آجورلو تسویه نشده است.

, , , ,
فهرست