یوونتوس توانست 15 امتیاز را به حساب خود برگرداند

یوونتوس توانست پس از اینکه 15 امتیاز را به دلیل فساد مالی از دست داده بود با فرجام خواهی از طریق دادگاه موفق به بازگشت آن شود. ولی این کیس برای بررسی بیشتر به دادگاه فرجام خواهی فدرال ارجاع داده شد، که حتی در صورت مجازات یوونتوس ، خللی به این فصل وارد نخواهد کرد و از فصل بعد محاسبه خواهد شد.

یوونتوس توانست 15 امتیاز را به حساب خود برگرداند

یوونتوس توانست با بازگشت 15 امتیاز به رده سوم سری برسد.

در مورد فرجام خواهی مدیران مرتبط به این موضوع فقط پاول ندود و هیئت مدیران توانستند از جانب دادگاه خارج شوند و آنیلی و کروبینی و پاراتیچی و آریوابنه نتوانستند دادگاه را برای فرجام خواهی متقاعد کنند.در حال حاضر بانوی پیر با کسب 59 امتیاز در رده سوم قرار گرفته و یکی از سهمیه های ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا می باشد.شاگردان آلگری به نیمه نهایی رقابت های لیگ اروپا هم رسیده اند و در این مرحله حریف سویا شده اند.

یوونتوس توانست 15 امتیاز را به حساب خود برگرداند2

, , , , , ,
فهرست