کاوه رضایی چه شماره ای را بر تن خواهد کرد؟

کاوه رضایی
شماره 7 یا 9 پیراهن کاوه در استقلال

از زمان حضور کاوه رضایی در تمرینات استقلال  پیراهنش شماره ای نداشته و این موضوع برای این است که هنوز شماره قطعی این بازیکن در استقلال مشخص نشده است.

در صورتی که  مهدی پور پیراهن شماره 6 استقلال را برتن کند، پیراهن شماره 9 به کاوه رضایی خواهد رسید، در غیر اینصورت مهاجم استقلال احتمالا شماره 7 را انتخاب می کند و پیمان بابایی با شماره دیگری در زمین بازی حاضر خواهد شد.

, , ,
فهرست