پیشنهاد های جدید برای سرمربی پرسپولیس ارائه شده است

پیشنهاد های جدیدی برای سرمربی پرسپولیس ارائه شده است.پس از اینکه در روز های اخیر خبرهای مثبتی از تمدید قرارداد اوسمار ویرا با باشگاه پرسپولیس به گوش می رسید،گویا این سرمربی با چند پیشنهاد جدی خارجی مواجه شده است.

پیشنهاد های جدید برای سرمربی پرسپولیس ارائه شده است2

پیشنهاد های جدید برای اوسمار ویرا رسیده است و این مربی در حال بررسی آنها می باشد.

باشگاه پرسپولیس و اوسمار ویرا روز پنجشنبه هفته گذشته بر سر مبلغ قرارداد به توافق نهایی رسیدند اما تاکنون برگه قرارداد به طور رسمی امضا نشده است. سرمربی برزیلی سرخ‌ها با پیشنهادات جدیدی روبه‌رو و همین موضوع باعث شده تمدید قرارداد او با پرسپولیس با تردید همراه شود.

پیشنهاد های جدید برای سرمربی پرسپولیس ارائه شده است11

از کشور های حوزه خلیج فارس و برزیل برای ویرا پیشنهاد آمده است و این مربی در حال بررسی آنها است تا برای فصل آینده تصمیم نهایی را بگیرد.با توجه به توافق مالی اوسمار با پرسپولیس، متن قرارداد او آماده است و باید دید در نهایت این مربی برزیلی قرارداد جدید خود با پرسپولیس را امضا خواهد کرد یا اتفاق غیر منتظره دیگری رقم خواهد خورد.

پیشنهاد های جدید برای سرمربی پرسپولیس ارائه شده است

, ,
فهرست