پله مجددا بستری شد

پله

اسطوره فوتبال جهان در بیمارستان بستری شد

به نقل از تایمز، پله اسطوره 81  ساله برزیلی در کلینیک آلبرت اینشتین در سائوپائولو بستری شد؛ جایی که قبلا تحت جلسات شیمی درمانی قرار گرفته بود. گزارش شده است که اسطوره برزیلی تحت نظر پزشکان است و هیچ چیزی جان او را تهدید نمی کند. فوتبالیست سابق تحت مراقبت‌های ویژه نیست.
لازم به ذکر است اسطوره فوتبال جهان  در سپتامبر 2021 ععل جراحی برای برداشتن تومور روده بزرگ انجام داده بود.

, , , ,
فهرست