پرسپولیس قرارداد کارگزار خود را یک طرفه فسخ خواهد کرد

پرسپولیس قرارداد کارگزار خود را یک طرفه فسخ خواهد کرد2

پرسپولیس در زمان مدیر عاملی مجید صدری قراردادی با شرکت ایده‌پویان‌ماژ امضاء‌کرد که این قرارداد از همان ابتدا حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت. بحث نامشخص بودن برخی از موارد تعهدی این کارگزار نسبت به باشگاه  از جمله مواردی بود که انتقادهایی را در پی داشت.پس از گذشت یک سال از این قرارداد باشگاه در تلاش است به این قرارداد پایان دهد.فسخ قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس انجام شده و ایرادات قانونی که به این قرارداد وارد است، در حال بررسی است.

پرسپولیس قرارداد کارگزار خود را یک طرفه فسخ خواهد کرد1

پرسپولیس می خواهد بدون کارگزار قرارداد هایش را ثبت کند.

از جمله ایراداتی که به این قرارداد وارد شده بحث عدم ضمانت‌نامه این شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت‌ها و موارد دیگر است که مسؤولان باشگاه را در پی آن داشته تا به این قرارداد پایان دهند.پس از اتمام این قرارداد پرسپولیس نمی خواهد کارگزار داشته باشد و مسئولان باشگاه می خواهند بدون حضور کارگزار قراردادهای خود را امضاء کنند. یکی از دلایلی که باشگاه قرمز پوش پایتخت هنوز نتوانسته با شرکت ایرانسل به عنوان اسپانسر اصلی قرارداد امضاء کند همین نامشخص بودن وضعیت کارگزار است. مدیران این باشگاه  با فسخ قرارداد کارگزار قصد دارند قراردادهای این باشگاه را بدون حضور کارگزار به امضاء برسانند.

, , ,
فهرست