پاریس عثمان دمبله را برای جانشینی امباپه می خواهد

عثمان دمبله
گزینه انریکه برای جانشینی امباپه

عثمان دمبله اولویت قطر و انریکه برای جانشینی امباپه است. بند فسخ او 50 میلیون یوروست که پرداخت آن مشکلی نیست. پاری سن ژرمن باید بازیکن را راضی کند و این مورد تنها با یک پیشنهاد بزرگ زیرا بارسلونا برای تمدید قرارداد این  بازیکن فشار می آورد. در روز های گذشته اخباری از رسانه های نزدیک به باشگاه بارساونا شنیده شده که این بازیکن علاقه مند است تا ادامه زندگی خود را  در شهر بارسلون سپری کند  و نمی خواهد به تیم دیگری منتقل شود.

,
فهرست