پاراتیچی جانشین لئوناردو خواهد شد

پاراتیچی جانشین لئوناردو

باشگاه پاری سن ژرمن پس از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا به فکر تغییرات در قسمت مدیریتی می باشد.از این سو آنها در نظر دارند یک مدیر ورزشی جدید استخدام کنند.رابطه مدیران باشگاه پاری‌سن‌ژرمن و لئوناردو مدیر ورزشی این تیم کاملاً سرد شده است.آنها ابتدا می خواهند زین الدین زیدان به عنوان سرمربی جانشین مائوریسیو پوچتینو انتخاب شود و درهای خروجی باشگاه را هم به لئوناردو نشان داده‌اند که این یعنی آنها خواهان استخدام یک مدیر ورزشی جدید هستند.

پاراتیچی در پاری سن ژرمن

پاراتیچی به عنوان گزینه مدیر ورزشی پاری سن ژرمن انتخاب خواهد شد.

نمایندگان باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با فابیو پاراتیچی مدیر ورزشی پیشین یوونتوس که در زمان حاضر در تاتنهام همین پست را در اختیار دارد، تماس‌های اولیه را گرفته‌اند و به‌دنبال جایگزین کردن او به‌جای لئوناردو هستند.به غیر از پاراتیچی سران این باشگاه ژان کلود بلان عضو سابق هیئت مدیره باشگاه یوونتوس را هم به‌عنوان گزینه جانشینی لئوناردو در نظر دارند.

فهرست