هیات بازرسی در باشگاه استقلال مستقر شد

هیات بازرسی با نظر سازمان بازرسی کل کشور در باشگاه استقلال مستقر شده است تا مواردی را پیگیری کنند.لقمان کیاپاشا بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور از استقرار این هیات در باشگاه استقلال خبر داد.وی با بیان اینکه این هیات از هفته گذشته در باشگاه دولتی استقلال مستقر شده است، تصریح کرد: سازمان کل کشور بر اساس وظایف نظارتی خود، با استقرار هیات بازرسی در این باشگاه میزان درآمد و هزینه کرد، وضعیت قراردادهای بازیکنان و سایر عوامل تیم و همچنین حامیان مالی باشگاه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

هیات بازرسی در باشگاه استقلال مستقر شد

هیات بازرسی با نظر سازمان بازرسی کل کشور مسئول بررسی وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می باشند.

همچین موردی هم برای باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفته تا برای آن باشگاه دولتی دیگر بررسی های لازم انجام شود. بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی قراردادها و هزینه کرد مالی باشگاه پرسپولیس نیز هستند.

هیات بازرسی در باشگاه استقلال مستقر شد2

, , ,
فهرست