هوپ سولو در مرکز ترک اعتیاد بستری شد

هوپ سولو در مرکز ترک اعتیاد بستری شد1

هوپ سولو دروازه بان سابق تیم ملی آمریکا پس از دستگیر شدنش به دلیل استفاده از الکل گفت: من برای رفع مشکل الکل به صورت داوطلبانه در یک مرکز درمانی بستری خواهم شد. به همین دلیل با تالار مشاهیر تماس گرفتم و محترمانه درخواست کردم تا مراسم معارفه من به سال ۲۰۲۳ موکول شود. اکنون تمام انرژی و تمرکز خودم را معطوف به سلامت، درمان و رسیدگی به خانواده کرده ام.

هوپ سولو در مرکز ترک اعتیاد بستری شد

هوپ سولو تجربه حضور در دو المپیک را در کارنامه ورزشی خود دارد.

این دروازه بان سابق و 40 ساله تجربه 2بار حضور در المپیک را دارد.اعتیاد او به الکل باعث شده که مراسم معارفه او در تالار مشاهیر فوتبال آمریکا به تعوبق بیفتد.این بازیکن ماه گذشته به دلیل مستی در رانندگی دستگیر شد. مقاومت برابر یک مقام دولتی و کودک آزاری نیز از اتهامات وارده به این ورزشکار بود.

, , ,
فهرست