نیک پوپ به نیوکاسل پیوست

نیک پوپ

سنگربان برنلی راهی نیوکاسل شد

نیک پوپ دروازه بان انگلیسی برنلی که 6 سال را دراین تیم  سپری کرد و دو بار عنوان بهترین بازیکن فصل باشگاه انتخاب شد به نیوکاسل پیوست.  کلاغ ها در خصوص مدت زمان قرارداد و همچنین رقم پرداختی اطلاعاتی را منتشر نکرده اند اما به گزارش نشریات انگلیسی، این انتقال بین 10 تا 12 میلیون پوند برای نیوکاسل هزینه در بر داشته است.

, ,
فهرست