نیوکاسل فصل آینده با پیراهن شبیه تیم ملی عربستان در بازی های خارج از خانه

نیوکاسل فصل آینده با پیراهن شبیه تیم ملی عربستان در بازی های خارج از خانه

نیوکاسل را که سعودی ها با در اختیار داشتن 80 درصد سهام باشگاه به عنوان مالک اصلی می باشند،باعث شده که تا لباس خارج از خانه این تیم رنگ و بوی عربستانی داشته باشد، لباسی سفید با حاشیه های سبز رنگ که همانند تیم ملی عربستان است.

نیوکاسل فصل آینده با پیراهن شبیه تیم ملی عربستان در بازی های خارج از خانه2

نیوکاسل از زمان حضور سعودی ها جان تازه ای در فوتبال جزیره بدست آورده اند.

مالکان عربستانی با انجام هزینه ای در حدود 100 میلیون پوند موفق شدند تیم را از قعر جدول و سقوط به دسته پایین تر در بین 10 تیم نخست لیگ جزیره حفظ کنند و خود را برای حضور قدرتمندانه در فصل آینده آماده کنند.

نیوکاسل فصل آینده با پیراهن شبیه تیم ملی عربستان در بازی های خارج از خانه1

رونمایی از لباس سفیدرنگ نیوکاسل انتقادهایی به دنبال داشته است. برخی گفته اند که این لباس بیشتر به پیراهن تیم ملی عربستان شبیه است تا شبیه پیراهن این تیم می باشد. تیم قدمت دار انگلیسی سالهاست با لباس راه راه سفید و مشکی در ذهن فوتبال دوستان جای گرفته است.

, , ,
فهرست