نفت مسجد سلیمان اوضاع بسیار بدی در رقابت های لیگ برتر دارد.

نفت مسجد سلیمان تیم انتهایی الیگ برتر ایران شرایط خوبی ندارد.این تیم شایسته و لایق با شرایط کنونی گزینه اصلی برای سقوط به دسته پایین تر است.نفت مسجدسلیمان که در 5 هفته اول مسابقات لیگ برتر با کسب 8 امتیاز نسبتا خوب کار کرده بود در ادامه کار افتی شدید کرد و در 9 هفته ادامه مسابقات لیگ برتر، تنها یک امتیاز گرفت و در این 9 بازی در 8 بازی بازنده شد.

نفت مسجد سلیمان اوضاع بسیار بدی در رقابت های لیگ برتر دارد.1

نفت مسجد سلیمان تا به اینجای لیگ با دریافت 34 گل در 14 بازی کاندیدای سقوط به لیگ پایین تر می باشد.

آنها مولفه های سقوط را هم دارند و با دریافت 34 گل در 14 بازی گلهای بسیاری دریافت کرده اند.دو تیم انتهایی جدول نماینده استان خوزستان می باشند که با سقوط هر کدام نماینده های این استان فوتبال خیز کاهش خواهد یافت.

نفت مسجد سلیمان اوضاع بسیار بدی در رقابت های لیگ برتر دارد.

, , , ,
فهرست