موجبات حضور دوباره والتر زنگا در فوتبال امارات را مجیدی مهیا کرد

والتر زنگا سرمربی ایتالیایی نظاره گر بازی شاگردان مجیدی مقابل النصر بود.تیم فوتبال اتحاد کلباء موفق شد در هفته هشتم رقابت های لیگ امارات با کابکی ویژه با نتیجه 5-3 النصر را شکست دهد.در این دیدار شاگردان مجیدی تا دقیقه 70بازی 3_1 عقب بودند.والتر زنگا سرمربی سابق کالیاری تماشاگر این بازی بزرگ از نزدیک بود. سایت «اسپورت» امارات در این زمینه خبر داد حضور زنگا در بازی اتحاد کلباء با الوصل به شایعات بازگشت این مربی ایتالیایی به روی نیمکت النصر بیشتر دامن زد.

موجبات حضور دوباره والتر زنگا در فوتبال امارات را مجیدی مهیا کرد 2

والتر زنگا در آستانه بازگشت به فوتبال امارات می باشد.

پیروزی بزرگ مجیدی مقابل النصر مسیر بازگشت زنگا را به النصر هموار کرد و مدیران باشگاه النصر به خاطر این باخت به نظر می رسد که سرمربی کنونی شان را اخراج خواهند کرد. اتحاد کلباء بعد از این برد ارزشمند با هدایت مجیدی از رده هشتم به رده چهارم جدول صعود کرد.

موجبات حضور دوباره والتر زنگا در فوتبال امارات را مجیدی مهیا کرد

, , , ,
فهرست