مهرداد محمدی فیکس می شود

مهرداد محمدی
ترکیب آبی ها دستخوش تغییران می شود

در هفته افتتاحیه، مهرداد محمدی به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 75 جای کوین یامگا را وارد زمین شد، اما انتظار می‌رود در هفته جاری به جای سلمانی در ترکیب اصلی تیم حاضر شود. بازی مقابل تیم ملوان که در ورزشگاه خانگی برگزار می‌شود، فرصتی مناسب برای محمدی به نظر می‌رسد تا با ارائه یک عملکرد مناسب، حضور خود را در ترکیب اصلی تیم محکم کند.

فهرست