مهدی طارمی و الهلال دوباره به هم رسیدند

مهدی طارمی

عربستانی ها همچنان طارمی را می خواهند

نیکو شیرا خبرنگار ایتالیایی در صفحه مجازی شخصی خود  مدعی شده  است  که الهلال طی روز های گذشته پیشنهادی سه ساله و به ارزش سالانه 15 میلیون یورو به مهدی  طارمی ارائه کرده است.  با این حال طارمی تا  سال 2024 یعنی یک سال دیگر با پورتو قرارداد دارد و باشگاه پرتغالی فقط در صورت دریافت 25 میلیون یورو، قرارداد آقای گل ایرانی خودش را فسخ می‌کند.

, ,
فهرست