مهدی رحمتی شهر خودرو را حدود 2.5 میلیارد محکوم کرد

مهدی رحمتی تیم سابقش را محکوم کرد

مهدی رحمتی سرمربی سابق تیم شهرخودرو مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و پانصدهزار تومان بابت مطالباتش از این باشگاه تا یک ماه آینده دریافت خواهد کرد.

مهدی رحمتی سرمربی سابق تیم شهر خودرو پس از عدم دریافت مطالبات خود از این باشگاه بابت دو فصل 98و99 شکایت کرد که با درخواست باشگاه مشهدی این مورد به کمیته تعیین وضعیت و درخواست تجدید نظرخواهی مسئولان این باشگاه به کمیته استیناف انجام شد و سرانجام این رای تایید شد.گویا این شکایت بدون تغییر در اصل خواسته بار دیگر صادر شده و مطالبات این سرمربی بایستی پرداخت شود.با این رای کمیته استیناف باشگاه شهرخودرو خراسان می‌بایست حداکثر ظرف یک ماه آینده مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و پانصدهزار تومان بابت مطالبات و حقوق معوق رحمتی و ۵۲میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت نماید که در غیر اینصورت با خطر کسر امتیاز و بسته شدن پنجره نقل و انتقالات روبرو خواهد شد.

, , ,
فهرست