مصطفی آجورلو در مراسم استقبال از بازیکنان شوکه شد

مصطفی آجورلو در مراسم استقبال از بازیکنان شوکه شد1

مصطفی آجورلو که پس از قهرمانی تیمش در لیگ برتر در فرودگاه مهرآباد حاضر شد و از بازیکنان و کادر فنی استقلال با اهدا شاخه گلی تشکر کرد.این اقدام مدیرعامل باشگاه استقلال باعث شد تا بازیکنان پیگیر پاداش‌های عقب افتاده خود شوند.

مصطفی آجورلو در مراسم استقبال از بازیکنان شوکه شد3

مصطفی آجورلو پیگیر مطالبات و پاداش های بازیکنان و کادر فنی استقلال می باشد.

برخی بازیکنان این موضوع را به آجورلو انتقال دادند و قرار شده در روز‌های آتی مدیرعامل استقلال اقداماتی را انجام دهد. البته بازیکنان برای قهرمانی درلیگ برتر پاداش متفاوتی از آقای مدیرمی‌خواهند که هنوز مشخص نشده چه پاداشی برای این موفقیت استقلالی‌ها درنظر گرفته شده است.گویا وعده هایی از سوی مدیران استقلال به بازیکنان داده شده است که بازیکنان پیگیر آنها شده اند.

مصطفی آجورلو در مراسم استقبال از بازیکنان شوکه شد

, , , , ,
فهرست