مشکات الزهرا صفی از دور مسابقات حذف شد

مشکات الزهرا صفی
صفی با باخت مقابل حریف برزیلی از دور مسابقات کنار رفت

در مسابقات تنیس جوانان سطح یک برزیل، مشکات الزهرا صفی از ایران حضور داشت که در دور دوم جدول انفرادی و در دور نخست جدول دونفره شکست خورد.
تنیسور ایرانی ابتدا  نماینده برزیل را شکست اما در دور دوم برابر نفر ۱۳ رنکینگ جوانان جهان شکست خورد.
او همچنین به همراه هم تیمی خود از اکوادور در دور نخست جدول دونفره بازی را واگذار کرد.

فهرست