مسئول امور بین الملل پرسپولیس شانسی را برای حضور در لیگ نخبگان و قهرمانان برای تیمش نمی داند

مسئول امور بین الملل پرسپولیس در مورد وضعیت حضور این تیم در لیگ نخبگان و قهرمانان توضیحاتی داده است.امیرعلی حسینی مسئول امور بین الملل پرسپولیس در خصوص مدارک این باشگاه برای دریافت مجوز حرفه‌ای گفت: به عنوان کسی که 15 سال در پرسپولیس حضور دارم، این را می‌گویم که هیچ سالی به این اندازه مدارک ما کامل تهیه نشده بود.

مسئول امور بین الملل پرسپولیس شانسی را برای حضور در لیگ نخبگان و قهرمانان برای تیمش نمی داند

مسئول امور بین الملل باشگاه پرسپولیس مالکیت باشگاه را مهمترین مورد حضور این تیم در آسیا می داند.

او با اشاره به به مسئله مالکیت توضیح داد: مدارک مالی را تسویه کردیم اما در مورد مسائل حقوقی، مدارک مختلفی بارگذاری شد. مدارک مالکیت جزو اولویت‌های ای اف سی هستند و حتی اگر یک مدرک مغایر با نظر ای اف سی باشد، کل مجوز لغو خواهد شد.

مسئول امور بین الملل پرسپولیس شانسی را برای حضور در لیگ نخبگان و قهرمانان برای تیمش نمی داند2

حسینی در مورد وضعیت کنونی پرسپولیس اظهار داشت: اگر مدارکی را که الان در بخش مالکیت داریم، بارگذاری کنیم، کنفدراسیون فوتبال آسیا مجوز نخواهد نداد. باید هنوز مدارک دیگری به دست ما برسد و بتوانیم از این مشکل رد شویم. هنوز چیزی که به نظر من کنفدراسیون را متقاعد کند، به دست ما نرسیده است.

, ,
فهرست