مدیر ورزشی بارسلونا از این تیم جدا می شود

مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا که نقش مهمی در نقل و انتقالات این باشگاه داشته از این تیم جدا خواهد شد.متئو آلِمانی، مدیر ورزشی موفق این باشگاه، در پایان فصل رسما جدا خواهد شد. به احتمال زیاد او به باشگاه استون‌ویلا خواهد رفت.قرارداد آلِمانی تا تابستان 2024 بوده که استعفا او با باشگاه مورد تایید لاپورتا هم قرار گرفته است.البته شرط کلیدی در قبول استعفای آلِمانی این بوده که او در تابستان پیش رو بارسا را در امور نقل و انتقالاتی کمک کند.

مدیر ورزشی بارسلونا از این تیم جدا می شود3

مدیر ورزشی بارسلونا پس ازاتمام فصل از این تیم جدا خواهد شد.

گفته می‌شود یوردی کرویف، مدیر بخش بین الملل بارسلونا، برای ماندن تردید دارد و پس از قطعی شدن جدایی متئو آلِمانی مدیر ورزشی بارسلونا او هم سودای جدایی دارد.مدیر ورزشی بارسا در تابستان گذشته عملیات غیر ممکن را ممکن کرد تا بارسا حضور فعالی در پنجره نقل و انتقالاتی داشته باشد و تیمی رقابتی را تشکیل دهد.

مدیر ورزشی بارسلونا از این تیم جدا می شود

, ,
فهرست