محمدحسین محمدیان جانشین کامیابی نیا می شود؟

محمد حسین محمدیان یک از بازیکنان امید پرسپولیس بود که به تشخیص گل محمدی به تیم بزرگسالان اضافه شد. بازیکنی از روستای محمودآباد استان مرکزی و البته در اغلب سالهای فوتبالی مقیم تهران که در پیکان با محمود انصاری آشنا شد و در کوچ دسته‌جمعی بازیکنان ایرانخودرو به پرسپولیس همراه با سرمربی، پیراهن تیم امید پرسپولیس را برتن کردبا وجود اینکه این مربی از پرسپولیس جحدا شد اما باعث نشد که محمدحسین محمدیان از جمع قرمزها جدا شود.

محمدحسین محمدیان جانشین کامیابی نیا می شود؟

محمدحسین محمدیان به عنوان جانشین کامیابی نیا از تیم امید به تیم بزرگسالان اضافه شد.

این بازیکن خوش شانس بود که میلاد سرلک قراردادش را امضا نکرد، کمال کامیابی‌نیا کنار گذاشته شد و گئورگی گولسیانی هم در حال اروپاگردی بود تا تلفن یک هافبک دفاعی با توانایی بازی در پست دفاع وسط، زنگ بخورد و به تمرین دعوت شود.

محمدحسین محمدیان جانشین کامیابی نیا می شود؟11

محمدحسین البته راه زیادی دارد تا جانشین یک بازیکن بزرگسال در ترکیب پرسپولیس شود اما به هر حال او فرصتی را به دست آورده که شاید هر فوتبالیست 20-21 ساله آرزوی داشتنش را بکشد و این رویا را هر شب در خواب ببیند. نکته مهم این است که فصل جاری آخرین سال قرارداد محمدیان با پرسپولیس است.

, ,
فهرست