محرومیت 20 روزه افشین پیروانی و خبیری از هرگونه فعالیت فوتبالی

افشین پیروانی
پیروانی و خیبری نقره داغ شدند

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رای خود را در رابطه با اعضای باشگاه پرسپولیس اعلام کرد:
با توجه به اینکه اجرای قوانین و مصوبات بر همه تیم ها لازم الاجراست و مصاحبه های نامبردگان نشر اکاذیب و افترا محسوب شده و موجب مخدوش شدن چهره ورزش فوتبال و مقامات شده است، بر همین اساس و با استناد به بند یک ماده 66آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال اقایان افشین پیروانی و خبیری از هر نوع فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی به مدت 20 روز تا رسیدگی نهایی به پرونده محروم می شوند.

,
فهرست