محرومیت مادام العمر برای ملی پوش سنگنوردی درخواست شد

محرومیت مادام العمر برای علی برات زاده پس از بی احترامی به پرچم  جمهوری اسلامی ایران از جانب رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزش داده شده است.این ورزشکار در جریان مسابقات فرانسه رفتاری با پرچم در دستش داشت که برداشت عموم از این رفتار، توهین به پرچم بوده است.با این اوصاف اما فدراسیون کوهنوردی بر تصمیم خود برای محرومیت موقت علی برات زاده تا زمان تشکیل کمیته انضباطی تاکید دارد، حتی رضا زارعی رئیس این فدراسیون اعتقاد دارد که خطای این سنگنورد به قدری بزرگ است که باید محرومیت مادام العمر برای او در نظر گرفته شود!

محرومیت مادام العمر برای ملی پوش سنگنوردی درخواست شد2

محرومیت مادام العمر سنگنورد ملی پوش از کلیه رقابت ها درخواست شد

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با یادآوری اینکه علی برات زاده تا زمان تشکیل کمیته انضباطی و تصمیم گیری نهایی این کمیته از حضور در تمام میادین محروم است، تصریح کرد: از نظر من اشتباه علی برات زاده و توهینی که به پرچم کشورمان داشته به قدری بزرگ و نابخشودنی است که باید برای او «محرومیت مادم العمر» در نظر گرفته شود. با این حال منتظر می‌مانیم تا ببینیم کمیته انضباطی چه تصمیمی اتحاذ می‌کند.

محرومیت مادام العمر برای ملی پوش سنگنوردی درخواست شد1

, ,
فهرست