مجتبی حسینی گزینه نهایی رئیس فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امید است

مجتبی حسینی یکی از مربیان حال حاضر فوتبال ایران می باشد که توانسته است با تیم هایی که کار کرده است نتایج قابل قبولی را بدست آورد.مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال یکی از گزینه های داخلی را برای هدایت تیم امید مشخص کرده است که او کسی نیست جز مجتبی حسینی، سرمربی تیم پیکان. البته فدراسیون به دنبال به خدمت گرفتن محمد ربیعی بودند که او این پیشنهاد را رد کرده است.

مجتبی حسینی گزینه نهایی رئیس فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امید است1

مجتبی حسینی گزینه اصلی هدایت تیم ملی امید می باشد.

یک گزینه خارجی هم برای هدایت تیم امید وجود دارد. در صورتی که اعضای هیات رئیسه به  حسینی رای ندهند، در نهایت گزینه خارجی برای هدایت تیم امید انتخاب می شود.مسابقات پیش روی تیم ملی امید برای رقابت های مقدماتی المپیک خواهد بود.پیش از این مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم امید فعالیت می نمود.

مجتبی حسینی گزینه نهایی رئیس فدراسیون فوتبال برای تیم ملی امید است2

, , , ,
فهرست