مارکو آسنسیو از نیمکت نشینی به شدت عصبانی شد

مارکو آسنسیو از نیمکت نشینی به شدت عصبانی شد

مارکو آسنسیو در بازی این هفته رئال مادرید مقابل مایورکا زمانی فهمبد آخرین تعویض تیم او نمی باشد بسیار عصبانی شد و از خود عکس العمل نشان داد.داویده آنچلوتی، پسر کارلتو، رو به آسنسیو و ماریانو کرد و گفت که دیگر نیاز به گرم کردن نیست. آسنسیو که می دانست در این بازی هم به او فرصت نرسیده، پس از پرت کردن کاور تمرین، با عصبانیت به سمت نیمکت رفت و در مسیر به بطری آب هم یک لگد زد.

مارکو آسنسیو از نیمکت نشینی به شدت عصبانی شد 1

مارکو آسنسیو قراردادش با رئال مادرید تا پایان این فصل خواهد بود.

او سپس با لگد ضربه‌ای هم به نیمکت زد و در نهایت نشست. وقتی دوربین در دقیقه پایانی آسنسیو را نشان داد، عصبانیت و خشم از چهره او کاملا مشخص بود.قرارداد این بازیکن پایان فصل به اتمام می رسد و به نظر می آمد که او تابستان رئال را ترک کند ولی اینچنین نشد و در نهایت تصمیم به ماندن گرفت.او می دانست که فصل جاری در برنامه‌های کارلتو جایی ندارد ولی زودتر از تصورات صبر او تمام شده است.

, , ,
فهرست