لوئیز انریکه برای مذاکره وارد پاریس شد

لوئیز انریکه
انریکه در آستانه سرمربیگری پی اس جی

لوئیز انریکه برای بررسی شرایظ شهر پاریس و باشگاهی که قرار است در آن سرمربیگری کند وارد فرانسه و شهر پاریس شده است تا شرایط را زیر نظر داشته باشد و همچنین مذاکرات نهایی خود را با مدیران پی اس جی انجام دهند.

لوئیز انریکه
لوپاریزین گزارش داده است که انریکه در 48 ساعت اخیر در پاریس حضور داشته است و از زمین تمرین جدید پی اس جی بازدید کرده است و جلسه ای با دستیارانش داشته است. لوکاس هرناندز اولین خرید انریکه در پی اس جی خواهد بود که انتقالش از بایرن مونیخ با 50 میلیون یورو نهایی می شود.

, ,
فهرست