فیتالیست های لیگ قهرمانان اورپا تنها 40 هزار بلیت در اختیار خواهند داشت

لیگ قهرمانان اروپا
20 هزار بلیت برای هر تیم  در فینال لیگ قهرمانان اروپا

با اعلام یوفا، از 75 هزار بلیت موجود در فینال لیگ قهرمانان اروپا، هر یک از تیم‌هایی که به این مرحله صعود می‌کنند 20 هزار بلیت برای فروش در اختیار خواهند داشت. 12 هزار بلیت هم توسط یوفا به طرفداران فوتبال در نقاط مختلف دنیا به فروش خواهد رسید.

لیگ قهرمانان اروپا
10 هزار بلیت رایگان به طرفداران تیم‌های فینالیست تخصیص داده شده است که در دوران پندمی کرونا، حمایت‌های وفادارانه خود را کنار نگذاشته‌اند و این افراد توسط خود باشگاه‌ها به یوفا معرفی خواهند شد. بخشی از بلیت‌های باقی مانده به اتحادیه‌های یوفا، شرکای تجاری، پخش کنندگان و میهمان‌های رسمی این نهاد ارائه خواهد شد. این در حالی است که بلیت‌هایی که به صورت آزاد توسط یوفا به فروش می‌رسند در 4 دسته‌بندی متفاوت و از قیمت 70 تا 690 یورو به فروش خواهند رسید!

فهرست