فرمت لیگ قهرمانان اروپا ممکن است تغییر کند

لیگ قهرمانان اروپا
پاریسی ها اثرگذار در تغییر روش برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش نشریه تایمز، یوفا در نظر دارد تا مراحل پایانی لیگ قهرمانان اروپا (نیمه‌نهایی و فینال) را به صورت تک بازی و در یک شهر برگزار کند. این پروژه که به عنوان «هفته فوتبالی لیگ قهرمانان» معرفی شده در نظر دارد تا دو مرحله پایانی مسابقات را در یک هفته، به صورت تک‌بازی و در یک شهر برگزار کند.
در حال حاضر هیجچ تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده است اما با این حال اتحادیه باشگاه‌های اروپایی با ریاست ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پی اس جی ر نظر دارد تا با کسب موافقت باشگاه‌های اروپایی، طرح خود را با حمایت‌های بیشتری ارائه دهد.

, ,
فهرست