فرانک ریبری دچار سانحه رانندگی شد

فرانک ریبری
مصدمیت ستاره 38 ساله سالرنیتا از ناحیه سر

با اعلام باشگاه سالرنیتانا، فرانک ریبری شب گذشته در یک سانحه رانندگی حضور داشت و دچار مصدومیتی خفیف از ناحیه سر شده است. بر اساس مصدومیت پیش آمده برای این بازیکن، محض احتیاط چند روزی از میادین دور خواهد بود. به نقل از کالچو مرکاتو، ستاره سابق بایرن نهایتاً یک هفته از میادین دور خواهد بود. در این صورت او بازی مقابل اینتر را از دست خواهد داد.

فهرست