فدراسیون ووشوی روسیه در اروپا فعالیت نمی کند

فدراسیون ووشوی روسیه در اروپا فعالیت نمی کند

فدراسیون ووشوی روسیه قبل از تعلیق از جانب اروپا دراین قاره دیگر فعالیت نمی کند

در پی اتفاقات اخیر میان دو کشور روسیه و اوکراین گلب موزورکوف رئیس فدراسیون ووشوی روسیه اعلام کرد که این فدراسیون عضویتش از فدراسیون ووشو اروپا را به حالت تعلیق درمی‌آورد.موزورکوف همچنین عنوان کرد که خودش نیز از این سمت و نایب رئیسی کنفدراسیون ووشو اروپا استعفا داده است.در عمل پیش از آنکه فدراسیون جهانی اخلاق فدراسیون ووشو این کار را انجام دهد خود فدراسیون ووشو پیش قدم شده و تعلیق فدراسیون روسیه را اعلام کرد.مهدی علی‌نژاد، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و نایب رئیس کنفدراسیون ووشو آسیا، یکی از سه عضو کمیته اخلاق فدراسیون جهانی ووشو است.

 

فهرست