غیر رسمی؛ جیمز مدیسون به تاتنهام پیوست

جیمز مدیسون
مدیسون راهی تاتنهام می شود

به گزارش فابریتزیو رومانو، توافق شفاهی میان تاتنهام و لسترسیتی برای انتقال جیمز مدیسون حاصل شده است. مبلغ معامله در حدود ۴۰ میلیون پوند خواهد بود. توافق با بازیکن در روز های گذشته بدست آمده است  و انتظار می‌رود در روز های آتی این انتقال شکل رسمی به خود به گیرد.

فهرست