علی مرادی پس از 25 سال از ریاست فدراسیون وزنه برداری وداع می کند؟

علی مرادی پس از 25 سال از ریاست فدراسیون وزنه برداری وداع می کند؟3

علی مرادی که در تاریخ 16 تیر 1398 در مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری با کسب 22 رای از بین محمد آخوندی، سجاد انوشیروانی، عبدالکریم پورکیان، فرشاد غزالیان به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد،با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ رای مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون وزنه برداری را صادر کرد که بر اساس آن انتخابات ۱۶ تیر ۱۳۹۸ به صورت رسمی باطل اعلام کرد که پس از ابلاغ علی مرادی در تاریخ ۲۵ اسفند نسبت به این رای صادر شده اعتراض کرد و این پرونده حدود ۲ ماه در شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی بود که در نهایت رای صادر شده در شعبه تجدید نظر تایید و ابطال انتخابات وزنه‌برداری به طرفین دعوی و وزارت ورزش و جوانان جهت اجرا ابلاغ شده است.

علی مرادی پس از 25 سال از ریاست فدراسیون وزنه برداری وداع می کند؟5

علی مرادی با رای دادگاه در فدراسیون وزنه برداری دیگر سمتی ندارد.

با اعلام این رای علی مرادی باید صندلی ریاستش را ترک و به فرد دیگری دهد.از سجاد انوشیروانی به عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ای یاد می‌شود که قرار است به زودی سرپرستی فدراسیون وزنه برداری را بر عهده بگیرد. انوشیروانی هم اکنون مسئولیت اداره ورزش و جوانان اردبیل را بر عهده دارد و در آنجا موفق شده وضعیت وزنه برداری را سر و سامان دهد به نظر می‌رسد وزارت ورزش هم تمایل زیاد به انتخاب او بابت سرپرستی داشته باشد. دوره ریاست فدراسیون وزنه‌برداری ۱۶ تیر ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد و علی مرادی در فاصله یک سال تا پایان این دوره در آستانه وداع با ریاست وزنه برداری و احتمالا برگزاری مجدد انتخابات قرار دارد.

علی مرادی پس از 25 سال از ریاست فدراسیون وزنه برداری وداع می کند؟1

, , ,
فهرست