عزت‌اللهی از لیست وایله دانمارک خط خورد!

 وایله دانمارک
سعید عزت‌اللهی در هفته ابتدایی دانمارک غایب خواهد بود

در هفته اول لیگ دانمارک، تیم وایله امروز با شرایطی مختلف به مصاف آرهاوس خواهد رفت؛ زیرا نام سعید عزت‌اللهی از لیست بازیکنان این تیم حذف شده است. عزت‌اللهی در هفته‌های گذشته به تمرینات تیم وایله دانمارک حضور داشته است و به نظر می‌رسد که خط خوردن او از لیست بازیکنان این مسابقه، بی‌ارتباط با عدم قبول پیشنهاد تمدید قرارداد او با تیم نیست.

فهرست