عربستان از میزبانی کشتی قهرمانی آسیا انصراف داد

کشتی قهرمانی آسیا انصراف عربستان از میزبانی مسابقات

به نقل از ایسنا، عربستان از میزبانی رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا رده‌ های پایه در ریاض انصراف داد. اتحادیه جهانی کشتی با جایگزینی نام قرقیزستان به عنوان میزبان جدید این رقابت‌ها، از برگزاری این رقابت‌ها در بیشکک خبر داد.
جده عربستان اوایل فروردین میزبانی رقابت‌های کشتی نوجوانان و امیدهای کشورهای عرب را بر عهده داشت.

 

, , , , ,
فهرست