شیرزود تمیروف به عنوان مهاجم کاذب استفاده خواهد شد

شیرزود نمیروف در نقش مهاجم کاذب

شیرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی و جدید پرسپولیس آمادگی خوبی در تمرینات این تیم دارد و به احتمال فراوان نخستین بازی خود را برای پرسپولیس در مقابل نفت آبادان انجام خواهد داد.مهاجم ازبکستانی به عنوان بازیکنی در نقش مهاجم کاذب همانند امید عالیشاه و مهدی ترابی به کار گرفته خواهد شد.در بازی های قبلی پرسپولیس عمدتا امید عالیشاه بازیکنی بوده که پشت مهاجم اصلی بازی کرده و اصطلاحا بازیکن آزاد می باشد و این امکان را دارد که در تمامی نقاط زمین حضور داشته باشد.

شیرزود تمیروف به عنوان مهاجم کاذب استفاده خواهد شد

شرزود تمیروف مورد تایید گل محمدی برای حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس می باشد.

شیرزود تمیروف می‌تواند یکی از نفرات کنار مهاجم اصلی باشد و یا حتی به عنوان مهاجم هدف در راس خط حمله به کار گرفته شود.از خصوصیات مهم تمیروف جنگندگی، قدرت سرزنی و دوندگی اوست و گل‌محمدی احتمالا از این بازیکن می‌خواهد با درگیری مدافعان حریف، راه را برای سایر بازیکنان کنار دستی، هموار کند.

شرزود تمیروف

فهرست