سید‌ حسین حسینی رکورد خودش را تکرار می کند

سید‌ حسین حسینی
کلین شیت در دو هفته ابتدایی

استقلال تنها در لیگ های نهم و بیست‌ و‌ یکم  موفق شده تا در دو هفته پیاپی لیگ برتر گلی را دریافت نکند. مرتبه اول وحید طالب لو در مسابقه برابر سپاهان اصهان و فجرسپاسی کلین شیت کرد و بار دوم نیز خود سید‌ حسین حسینی از دروازه استقلال محافظت کرد و برابر هوادار و ذوب آهن دروازه اش را بسته نگه داشت و گلی دریافت نکرد . سید‌حسین حسینی در صورت‌ کلین‌ شیت در بازی امروز رکورد خودش را تکرار خواهد کرد.

فهرست