ستاره آینده فوتبال ایران جان خود را از دست داد

فوتبال ایران
ویسی از او به عنوان قایدی جدید نام برده بود

محمد عجمی جوان آینده دار فوتبال ایران و آبادان که با نظر مستقیم عبدالله ویسی به تیم بزرگسالان صنعت نفت دعوت شده بود، ساعتی قبل بر اثر تصادف جان خود را از دست داد. عبدالله ویسی در رابطه با این بازیکن گفته بود، محمد پدیده و ستاره این فصل لیگ برتر خواهد بود اما متاسفانه این بازیکن روز گذشته جان خود را از دست داد.

فهرست