ساکت الهامی به تمرینات نساجی برگشت

ساکت الهامی
ساکت الهامی در تمرینات

وضعیت ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و کیفیت بد چمن استادیوم ساری باعث شده بازی‌های نساجی در ورزشگاه امام رضای شهر مشهد برگزار شود.البته نساجی برای برگزاری بازی ها در مشهد با مشکلاتی مثل هماهنگی یگان ویژه، نیروی انتظامی و … هم مواجه است به همین علت امروز قرار است نشستی با حضور علیخوانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، نمایندگان باشگاه نساجی، رنگرز مدیر کل ورزشگاه و جوانان و رییس هیات فوتبال استان مازندران برای پیگیری وضعیت ورزشگاه شهید وطنی و شهدای ساری برگزار شود.
خبر دیگر از نساجی بازگشت ساکت الهامی به تمرینات این تیم بعد از 2 روز غیبت است. این مربی امروز در تمرین نساجی حاضر شد و امور تاکتیکی تیمش را بر عهده گرفت.

فهرست