زوج پرسپولیسی سابق و کنونی الاهلی

زوج پرسپولیسی سابق و کنونی الاهلی

زوج پرسپولیسی سابق یعنی محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده که در حال حاضر در تیم ملی نیز جز نفرات اصلی محسوب می شوند،بار دیگر در یک باشگاه هم تیمی شدند.پس از عقد قرارداد شجاع خلیل زاده با الاهلی قطر،محمد حسین کنعانی زادگان که خبرهایی از جدایی او به گوش می رسید تایید کرد فصل آینده زوج شجاع در مرکز خط دفاعی این تیم خواهند بود.پیوستن شجاع خلیل‌زاده به الاهلی باعث شد تا خبر جدایی کنعانی‌زادگان قوت گیرد اما به نظر می‌رسد که سران این باشگاه قطری به مدافع ایرانی خود اطمینان دارند.

زوج پرسپولیسی سابق و کنونی الاهلی 2

زوج پرسپولیسی سابق در قلب دفاع الاهلی در فصل آینده انجام وظیفه خواهند کرد.

این خبر را نیز روز نامه الرای نیز تایید کرد.روزنامه الرای نوشت که کنعانی‌زاد گان در تابستان الاهلی را ترک نخواهد کرد و او زوج شجاع خلیل‌زاده در این تیم قطری خواهد بود.خلیل زاده فصل پیش در الریان حضور داشت و این فصل بار دیگر در فوتبال قطر باقی ماند.

, , , ,
فهرست