روس ها پیگیر حضور آزمون در بازی دوستانه ایران مقابل روسیه هستند

روس ها از روز یکه بازی دوستانه تیم ملی ایران مقابل روسیه اعلام شده است دائما پیگیر حضور سردار آزمون در این دیدار می باشند.آرماند درون، مدیر برنامه سردار آزمون در جدیدترین تماس رسانه‌‌های روسی به RB SPORT گفت: مهاجم ایرانی بایرلورکوزن باید در بازی با تیم ملی روسیه شرکت کند، اما در حال حاضر جزئیات خاصی در این مورد وجود ندارد.

روس ها پیگیر حضور آزمون در بازی دوستانه ایران مقابل روسیه هستند2

روس ها با سماجت خاصی پیگیر حضور سردار آزمون در دیدار دوستانه تیم ملی ایران مقابل روسیه می باشند.

وی افزود: راستش را بخواهید هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها ندارم. روی کاغذ همه چیز باید خوب پیش برود و در مسابقه با روسیه شرکت کند. دلیلی نمی‌بینم که او به مسابقه نرود، اما در حال حاضر هیچ چیز خاصی وجود ندارد.
البته جای تعجب دارد که چرا روس ها این همه سماجت به خرج می دهند که سردار مقابل تیم ملی روسیه حاضر شود.

روس ها پیگیر حضور آزمون در بازی دوستانه ایران مقابل روسیه هستند1

, , , , , ,
فهرست