رودریگو هرناندو مربی اسپانیایی در ایران گرفتار شده است

رودریگو هرناندو که در زمان حضور محمد رضا مهاجری در کادر فنی تیم نفت مسجد سلیمان حضور داشت،پس از جدایی مهاجری نتوانسته است به کشورش باز گردد.این مربی به دلیل موانع و مشکلات بوروکراتیک و اداری تاکنون نتوانسته ایران را تر ک کند.این مربی حاضر است شخصاً مالیاتش را هم پرداخت کند.هرناندو در این خصوص گفت: روز ۲۲ دسامبر با سفارت تماس گرفتم تا خروج از باشگاه را بررسی کنم. مشکل این است که من در یک دایره بسته هستم. برای اینکه بتوانید کشور را ترک کنید باید مقداری مالیات بپردازید که من از جیب خود می‌پردازم.

رودریگو هرناندو مربی اسپانیایی در ایران گرفتار شده است

رودریگو هرناندو مربی اسپانیایی نمی تواند به دلیل مشکلات مالیاتی باز گردد.

این مشکلی نیست، اما با شرایط فعلی ایران، سیستم پرداخت بسته است، بنابراین نمی‌توانم آن را پرداخت کنم و از من کدی می‌خواهند که تولید نمی‌شود. سیستم بسته است.مربی اسپانیایی و سابق نفت مسجد سلیمان با بیان اینکه سفارت کاری برای حل مشکلش انجام نداده است، تاکید کرد: آنها مرا به باشگاهی ارجاع دادند که دیگر در آن کار نمی‌کنم و باشگاه را به خاطر وضعیتم مقصر می‌دانستند. باشگاهی که مرا اخراج کرد، مقصر بسته بودن سیستم نیست.

رودریگو هرناندو مربی اسپانیایی در ایران گرفتار شده است 1

, , ,
فهرست