رناتو سانچز قرضی به رم می رود

رناتو سانچز
پاریس هافبک میانی اش را قرض می دهد

اس رم، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، برای حضور رناتو سانچز به شدت تمایل داشت و او را از هفته گذشته در برنامه‌های جوزه مورینیو قرار داد. رم اکنون امیدوار است که با اجازه پاری سن ژرمن، این بازیکن را به صورت قرضی به خدمت خود بگیرد. اطلاعات نشان می‌دهد که مذاکرات میان رم و پی اس جی به منظور انتقال رناتو، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. البته نتیجه نهایی این مذاکرات به اجازه و تصمیم پاری سن ژرمن بستگی دارد.

,
فهرست