رضاییان در فکر اولین قهرمانی با پرسپولیس

رامین رضاییان پرسپولیس
رامین به دنبال اولین قهرمانی با پرسپولیس

رامین رضاییان در حالی به پرسپولیس برگشته است که در هیچ کدام از جشن های قهرمانی پرسپولیس شرکت نکرده است. او در لیگ پانزدهم برای پرسپولیس بازی کرد و پس از آن راهی ریزه اسپور ترکیه شد و پس از این که از این انتقال پشیمان شد و به پرسپولیس بازگشت در لیگ شانزدهم نیز نتوانست تا پایان تیم را همراهی کند و به دلیل درگیری با علی علیپور از سوی برانکو کنار گذاشته شد تا نتواند در جشن قهرمانی سرخ ها شرکت کند.
رامین رضاییان پرسپولیس
همین موضوع باعث شد رامین یکی از غایبان پرسپولیس درقهرمانی های چند سال اخیر پرسپولیس باشد و به همین دلیل او بسیار امیدوار است تا در پایان این فصل بتواند جام قهرمانی با پرسپولیس کسب کند.

فهرست