رضایت نامه امیر حسین حسین زاده صادر نمی شود

امیر حسین حسین زاده
مدیران اجزه خروج ستاره جوان را نخواهند داد

امیر حسین حسین زاده هافیک جوان استقال در فصل گذشته بسیار درخشان ظاهر شد  و همین موضوع باعث شده است تا چندین پیشنهاد خارجی دریافت کند. این بازیکن این موضوع را با مدیران استقلال در میان گذاشته است اما مخالفت آنها را به‌دنبال داشته است.

مسولان باشگاه با جدایی این بازیکن مخالف هستند  و بعید به نظر می رسد تا اجازه جدایی به این بازیکن جوان پس از تنها یک فصل حضور در استقلال بدهند.

, , ,
فهرست