رامین رضاییان در تست های پزشکی باشگاه جدیدش شرکت کرد

رامین رضاییان در تست های پزشکی باشگاه جدیدش شرکت کرد1

رامین رضاییان که نیم فصل گذشته به جمع قرمز پوشان اضافه شده بود،پس از پایان فصل با عدم پیگیری باشگاه پرسپولیس در مورد تمدید قرارداد و ادامه همکاری قرار گرفت و در نهایت تصمیم نهایی خود را گرفت تا این فصل را در سپاهان بازی کند.او بعد از عقد قرارداد با طلایی‌پوشان اصفهانی، در ایفمارک نیز حضور یافت و تست های مربوط به پیش فصل را پشت سر گذاشت تا پروسه نهایی حضورش در تمرینات سپاهان نیز به سرانجام برسد.

رامین رضاییان در تست های پزشکی باشگاه جدیدش شرکت کرد

رامین رضاییان در مراحل نهایی برای  حضورش در تمرینات سپاهان قرار گرفته است.

جدایی دانیال اسماعیلی فر از سپاهان و پیوستنش به پرسپولیس باعث شد که رقابت رضاییان با این بازیکن جدید پرسپولیس در فصل جاری بیشتر شود.باید دید رضاییان چه عملکرد و شرایطی را در جمع شاگردان مورایس پشت سر خواهد گذاشت.

, , , ,
فهرست