دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران و کیپ ورد لغو شد

تیم ملی ایران
لغو بازی دوستانه دیگر برای تیم ملی

مدیر تیم ملی ایران: تاریخ اجرای دو دیدار دوستانه تیم ملی با تیم ملی بلغارستان و تیم ملی کیپ ورد در تاریخ‌های 16 و 21 شهریور 1402 به تایید هر دو فدراسیون مربوطه، کنفدراسیون‌های مرتبط و فیفا رسیده است. اطلاعات حاکی از آن است که تیم ملی کیپ ورد به دلیل انجام بازی رسمی با تیم ملی توگو در تاریخ 19 شهریورماه، قادر به تغییر زمان بازی دوستانه خود نخواهد بود. این موضوع منجر به عدم امکان حضور تیم ملی کیپ ورد در تهران برای برگزاری بازی دوستانه می‌شود.

فهرست