دو خارجی در پدیده مشهد

پدیده
خارجی های مدنظر تیم شهر خودرو به ایران رسیدند

۲ بازیکن خارجی مدنظر تیم فوتبال پدیده به ایران رسیدند. به نقل از میزان، با پیگیری‌ های صورت گرفته از سوی مدیران باشگاه شهر خودرو، ۳ بازیکن با ملیت‌های استرالیایی، سودانی و کلمبیایی برای شرکت در‌ تمرینات و عقد قرارداد به ایران سفر خواهند کرد.

پدیده
امروز صبح دو بازیکن خارجی که از چندی قبل مدنظر این باشگاه قرار گرفته بودند برای شرکت در تمرینات و عقد قرارداد وارد ایران شدند.

فهرست