دنی آلوس می گوید مسی و نیمار بهتر از امباپه هستند

دنی آلوس بازیکن با تجربه تیم ملی برزیل به ستایش از امباپه پرداخت اما تاکید کرد که مسی و نیمار بهتر از او می باشند.این ستاره برزیلی که سابقه همبازی بودن با امباپه را در پاری سن ژرمن دارد در حالی که سال ها نیز در کنار مسی و نیمار بازی کرده است.او به مقایسه بین این سه بازیکن پرداخت و گفت: یک بازیکن خوب باید به خوبی درک کند که با چه بازیکنانی هم‌بازی است. حضور بازیکنان باکیفیت در تیم باعث می‌شود تا سطح دیگر بازیکنان هم بالا رود.

دنی آلوس می گوید مسی و نیمار بهتر از امباپه هستند2

دنی آلوس با امباپه،مسی و نیمار همبازی بوده است.

ام‌باپه بازیکن خوبی است و یک پدیده است اما هنوز متوجه نشده است که نیمار و مسی بازیکنانی بهتر از او هستند. به نظرم مسی و نیمار نابغه‌های فوتبال هستند.او اعتقاد دارد که در مقایسه با خودش هم این دو بازیکن در سصح بالاتری قرار دارند و وقتی آنها را ببینم به آنها پاس خواهد داد.در نتیجه اگر هم ام‌باپه توپ را به آن‌ها بدهد قطعا گل‌های بیش‌تری به ثمر خواهند رساند.

دنی آلوس می گوید مسی و نیمار بهتر از امباپه هستند1

, , , ,
فهرست